Na základe rozhodnutia o akreditácii MZ SR č. 06041-6/2009-OZdV
zo dňa 14.5.2009 organizujeme od 14.5.2009

Kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie
a vodičov.

Kurzy spĺňajú požiadavky podľa vyhlášky MZ SR č. 06041-6/2009-OZdV

Osnovy kurzu sú v súlade s najnovšími medzinárodnými odporúčaniami Európskej resuscitačnej rady.

Úspešný absolvent kurzu získa Certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu prvej pomoci, ktorý je podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách nevyhnutný pre ukončenie vodičského výcviku.

Do kurzu sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlášky na našej stránke, alebo zaslaním prihlášky poštou. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu alebo pomocou formulára na našej stránke.