Výcvik žiadateľov

...nikdy nie je neskoro začat jazdiť

  • Individuálnym prístupom Vás skúsení a trpezliví učitelia pripravia v pohode a bez stresov ku skúškam.
  • Teoretická výučba býva v čase od 15.00 alebo 16.00 podľa dohody . Našim cieľom je Vás nielen naučiť teóriu, ale aj rýchlo myslieť za volantom.
  • Pre tých, čo potrebujú vedieť rýchlo a v pohode odísť na svojom „tátošovi“ máme pripravené individuálne rýchlokurzy. Systém jázd a teórie prispôsobujeme podľa požiadaviek.
  • Pre bezpečnosť výučby máme autotrenažér a autocvičisko, na ktorom sa najskôr naučíme potrebné základy: kontrola vozidla pred jazdou, nastavenie správnej polohy sedadla, rúk na volante, zrkadiel. Potom si ukážeme manipuláciu s pedálmi a riadiacou pákou. Zo začiatku jazdíme na autotrenažéry a cvičisku, kde „vychytávame všetky muchy“. Keď sa osmelíte a zvyknete si na auto, môžeme vyraziť na cestu. Prvé jazdy po cvičisku bývajú zvyčajne v miestach s nízkou intenzitou dopravy. Vieme, že prvotný stres na ceste je veľký. Preto Vám ho nebudeme pridávať, ale budeme pristupovať ku každému človeku individuálne. Nikto učený z neba nespadol. Náš vozový park obsahuje nové vozidlá Opel Astra 1,4 16v, Ford Fiesta 1,4 Durtatec a VW Golf 1,4 16 V (päťková rada ) všetky naše vozidlá sú klimatizované.
    Náš motorkový park obsahuje Honda CBF 500 a Yamaha 125 YBR.
  • Počas trvania kurzu si môžete rozdeliť platbu na viac splátok.
  • Naši žiaci v cene kurzu majú už aj multimediálnu učebnicu na výučbu

Obsah výcviku

Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva sa člení podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať.

Výučba teórie obsahuje predpisy o cestnej premávke na pozemných komunikáciách,výučba konštrukcie a údržby,výučba teórie vedenia vozidla,výučba zásad bezpečnej jazdy.

Praktický výcvik obsahuje výcvik vo vedení vozidla,výcvik v údržbe vozidla.

Pred začatím výcviku vo vedení vozidla musí byť žiadateľ o vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla. Výcvik vo vedení vozidla v premávke na pozemných komunikáciach sa môže začať, až keď si žiadateľ osvojí základné vedomosti z predpisov o premávke na pozemných komunikáciach a základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla.

Výcvik vodičov možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia alebo vyššieho počtu ním dohodnutých hodín, najneskoršie však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku.