Prihláška do kurzu

Prihlasujem sa na kurz Autoškoly pre žiadateľov o vodičské oprávnenie u držiteľa licencie na prevádzkovanie Autoškoly vydaného Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prešov č. B2007/02471-002

Osobné údaje:
Meno:* Dátum nar.:*
Priezvisko:* Titul:
 
Kontaktné informácie:
Mesto/obec:* PSČ:
Ulica:*    
Tel./mobil:*    
E-mail:*    
Skupina:*    
 
Termín:
Dátum:*    
 

Podmienky: Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), ktoré boli získané za účelom prijatia na kurz prvej pomoci.

Súhlasím s uvedenými podmienkami

Označné položky * sú povinné.